výroční zpráva 2019

EN

Zámek Vrchotovy Janovice

Expozice 

Malebný zámeček uprostřed starého parku, jižně od Prahy v krajině mezi Vltavou a Sázavou. Prostřednictvím stálých expozic a také projektů a doprovodných programů se jeho staletá proměnlivá historie intenzívně dotýká současných návštěvníků.

Společnost v Čechách 19. století – Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Dva expoziční okruhy tvoří společně prohlídku zámku, jehož novogotická podoba z období poslední přestavby vytváří jedinečnou atmosféru k cestě Čechami předminulého století, která návštěvníky nakonec dovede přímo do Janovic. Pokračuje příběhem Sidonie Nádherné z Borutína. Expozici tvoří originální památky dokládající životní styl a kulturu společnosti 19. a počátku 20. století.

Z expozice Společnost v Čechách 19. století

České zvonařství

Expozice nabízí působivé setkání s díly dávných mistrů zvonařů v autentickém prostoru středověké vodní tvrze; je jediná svého druhu v České republice.

Expozice České zvonařství, místnost č. 3

Doprovodné programy

Dny řetězového provádění (25. ročník), 1. – 5. 5. 2019, 14. – 18. 5. 2019, 29. 5. – 2. 6. 2019

Originální projekt janovického zámku využívá metody zážitkové historie. Současným jedenácti- až čtrnáctiletým dává možnost pochopit život našich předků v 19. století a muzejníkům a pedagogům nabízí nové způsoby spolupráce. Projekt spočívá ve výměně rolí: skupina žáků se na týden stává řadou vzájemně na sebe navazujících průvodců. Zámek funguje současně jako metodické centrum pro zájemce o přenesení projektu. V roce 2019 se zúčastnili 1. –5. 5.  žáci tercie z Gymnázia Opatov v Praze, 14. - 18. 5. žáci 9. tříd ZŠ Propojení, Sedlčany a 29. 5. - 2. 6. žáci 5. – 9. třídy ZŠ Vrchotovy Janovice. 

 

Řetězové provádění

Zásuvky (8. ročník), 1. 4. - 31. 10. 2019

Program, který přináší nové zážitky ve stálé expozici.

Pohádkový les, 1. 6. 2019

Program pro děti v zámeckém parku, ve spolupráci s městysem Vrchotovy Janovice.

Ohlížení (7. ročník) 

Projekt pro místní komunitu (cesty k pochopení minulosti), zámek Vrchotovy Janovice ve spolupráci s farností Votice: průvod Božího Těla v zámeckém parku (23. 6. 2019), zádušní mše za Sidonii Nádhernou (29. 9. 2019).

Průvod Božího těla v zámeckém parku

Víkend otevřených zahrad (7. ročník), 8. - 9. 6. 2019

Park ve Vrchotových Janovicích se pravidelně připojuje k celoevropskému svátku zahrad a parků. Program různými způsoby spojuje místa v parku s osobností a životem poslední majitelky janovického zámku, Sidonií Nádhernou z Borutína.

Víkend zahrad
cestovatelské zastavení

Víkend zahrad
malířské zastavení

Víkend zahrad
literární zastavení

Komentované prohlídky expozic: 1. 4.–31. 10. 2019 (skupina sezónních průvodců)

Prohlídky parku: v rámci programů pro návštěvníky (Ludmila Fiedlerová)

Zámecký park ve Vrchotových Janovicích